این دستگاه معمولا در مرحله اول توانبخشی پس از جراحی های بافت نرم یا تروما استفاده میشود. با استفاده از آن مفصل درگیر به تدریج در یک دامنه حرکتی تعریف شده برای یک زمان نسبتا طولانی حرکت میکند. دامنه حرکتی پسیو به این معنیست که مفصل بدون استفاده از انقباض عضلات به حرکت درمی آید .معمولا بیشترین استفاده از این دستگاه برای مفاصل از جمله مفصل شانه و آرنج رو به گسترش است . مزایای استفاده از این دستگاه عبارتند از: کنترل درد پس از جراحی ، کاهش التهاب ، کاهش سفتی بافت نرم ،افزایش دامنه حرکتی ،کمک به بهبود بافت نرم و سطوح مفصلی

موارد کاربرد دستگاه CPM

 • دوره توانبخشی پس از عمل جراحی‌
 •  توقف حرکات فعال به دلیل پروسه ترمیم ‌
 • ‌ دردناک بودن انجام حرکات فعال ‌
 • آرتروپلاستی (بازسازی) کامل مفصل زانو‌(‌Total Knee Arthroplasty‌) 
 •  جراحی ترمیمی لیگامان زانو‌(‌Knee ligament reconstructive surgery‌) 
 •  جا اندازی باز و ثابت سازی داخلی در شکستگی پلاتو تیبیا ‌
 •  جراحی عضله چهارسر ران ‌(‌Quadriceplasty‌) 
 •  استئوتومی در اطراف زانو، دیستال استخوان فمور و یا پروگزیمال تیبیا‌
 •  پیوند غضروف‌

موارد منع استفاده ازدستگاه CPM

 •  شکستگی های بدون ثبات ‌
 •  آرتروز های حاد مفاصل ‌
 •  در شرایطی که فقدان حس وجود دارد ‌
 •  عفونت های کنترل نشده و درمان نشده
 •  مروری بر پژوهش های انجام شده ‌

فوائد دستگاه CPM

 • امکان استفاده زود هنگام از این وسیله در دوره بهبودی پس از عمل جراحی ‌
 •  گرم و‌ در حالت کشش نگه داشتن ناحیه مفصلی که منجر به افزایش جریان خون و انعطاف پذیری بیشتر محل می شود در نتیجه بیمار سریع تر حرکاتش را باز می یابد.‌
 •  کاهش درد و ادم‌ بیمار به میزان قابل توجه
 •  کاهش مدت زمان بهبودی به‌ مدت حداقل دو ماه و در نتیجه فراهم آوردن امکان بازگشت سریع فرد به شغل و حرفه خود
 •  صرفه جویی در زمان ،هزینه های مربوط به کاهش درد و جلسات فیزیوتراپی 
 •  کمک به ترمیم و بازسازیغضروف های مفصلی