در این روش درمانی جریان الکتریکی از طریق سوزن روی نقاط مشخص شده توسط فیزیوتراپیست به منطقه مورد نظر منتقل شده و به کاهش درد و بهبود بیماری کمک می کند.

تحریک الکتریکی اعمال شده توسط الکتروآکوپانکچر قابل کنترل، تکرارپذیر ، و دارای پارامترهای قابل تغییر است.

این روش درمانی که امروزه در فیزیوتراپی کاربرد وسیعی دارد می تواند در تسکین درد اندام های مختلف همچون کمر و گردن، مفاصل و استخوان‌ها موثر باشد.

در این روش درمانی که مبتنی بر طب سوزنی است از سوزن‌هایی استفاده می‌شود که به طور سطحی وارد برخی از قسمت‌های بدن شده و از محرک‌ های الکتریکی غیر فعال بر پایه لیزر هم در قسمت های دیگر استفاده می‌شود.

این مکانیزم به نحو موثری به تسکین دردهای اسکلتی_عضلانی کمک می کند.